Lær mer om EIM
Hvordan EIM ble dannet og møt lederne
Prosjekter for fremtidens helsehverdag
EIM Prosjekt 1-4
Kurs
EIM kurs og info

Exercise is Medicine®: Et Globalt Helseiniativ

Exercise is Medicine® er et globalt helseinitiativ forvaltet av American College of Sports Medicine (ACSM) som fokuserer på å oppfordre fastleger og annet helsepersonell til å bruke fysisk aktivitet som en del av behandlingen og henvise pasienter til EIM sertifiserte treningsinstruktører og program.

EIM arbeider i den tro om at fysisk aktivitet bør være en integrert del ved forebygging og behandlingen av sykdommer. Fysisk aktivitetsnivå bør derfor være på dagsordenen til alt helsepersonell

Support for the Exercise is Medicine© Initiative is provided by:

Support for the Exercise is Medicine© Initiative is provided by:

View Desktop version of site >