Registrer deg for nyhetsbrev
|
|

BLI MED PÅ KOMPETANSELØFTET: »AKTIVITETSMEDISIN TIL DIN PASIENT!

Informasjon om kursinnhold - invitasjon til å arrangere kurs i temaet Exercise is Medicine/aktivitetsmedisin.

Det er velkjent at fysisk aktivitet er gunstig for god helse i befolkningen, selv om det er variasjoner i kunnskap om hvor viktig regelmessig aktivitet er i forebygging og behandling av de fleste sykdommer. Likevel velger et fåtall å bevege seg i tråd med anbefalinger om fysisk aktivitet. Det klart største potensiale i å bedre folkehelsen er å implementere kunnskapsbaserte livsstilsendringer for flest mulig. Kurset »Exercise is Medicine— vil bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget hos leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell som ønskerå motivere til endringsarbeid i egen praksis.

Vi har laget et 6 timers kurs med læringsmål om at kursdeltakerne etter gjennomført kurs skal ha økt kompetanse med hensyn til fysisk aktivitet som medisin, og forstå prinsipper for endringsarbeid og kunne gjennomføre en samtale som motiverer for endring (for eksempel økt fysisk aktivitet).

Kursinnhold er delt i to 3 timers bolker:

1) Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt: psykiske lidelser, kreft, muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer og diabetes (3 timer).

2) Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring - Med praktiske øvelser (3 timer).

Kurset kan gjennomføres som et 6 timers kurs, eller deles opp i to 3 timers bolker over to påfølgende dager.

Kurset er godkjent med 6 kurstimer hos Den norske Legeforening innen spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, nevrologi, onkologi og psykiatri.

Dersom kurset arrangeres i forbindelse med for eksempel legekontor eller fysikalsk institutt, så oppfordres det til at kontorenes hjelpepersonell også inviteres med på kurset
For å stimulere til samhandling med Frisklivssentralene, så kan kurset gjennomføres i Frisklivssentralens lokaler hvor deres medarbeidere også deltar på kurset.

 

Det er ingen kursavgift.

Krav til kurssted:

  • Vi ønsker å bygge opp under tverrfaglig samarbeid og anbefaler at minst 5 personer fra hvert sitt ulike relevante fagfelt deltar. Annet personell fra kursstedet anbefales å delta.
  • Foreslå to til tre alternative datoer og tidspunkter som passer for dere. For eksempel en hverdag fra kl. 13-19, eller en lørdag fra kl. 09-15.
  • Et egnet møtelokale som passer antall kursdeltakere. Fortrinnsvis så er det ønskelig å holde kurset hos den lokale Frisklivsentralen.  Dette er et mål for å bygge et bedre samarbeid mellom lokale helseaktører i primærhelsetjenesten. I mange tilfeller vil det være like  relevant at det er lokale legekontor og lokale fysioterapeutene som arrangerer kurs i sine egne lokaler. Dette vil også være veldig smart for at disse faggruppene skal bli bedre kjent, og faktisk kjenne hverandres navn og ansikt. Dette vil kunne gi en mye lavere terskel for å samarbeide og henvise til hverandre. Vi vil også være behjelpelig med kontakten med Frisklivssentralen.
  • Vi må kunne publisere informasjon om kurset igjennom deres lokale kanaler, våre nettsider og facebook, nettsider knyttet til legeforeningen, fysioterapiforbundet, ulike faggrupper som norsk idrettsmedisinsk forening (NIMF), faggruppa for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA), og i ulike tidsskrift
  • Vi har midler til innkjøp av lunsj til 150kr/person inntil 3000kr per kurs. Lokal arrangør står for innkjøp av lunsj. Vi tilbakebetaler utlegg eller faktura
  • Kurslokalene må ha prosjektor med HDMI inngang og mulighet for å spille av lyd (høytalere)

Ta kontakt med vår koordinator Fredrik Kristiansen på [email protected]

for nærmere informasjon.

Under vil dere kunne se en detaljert tidsplan for kurset.

Eksempel på hvordan kurset »Exercise is Medicine— kan gjennomføres: (tid kan tilpasses arrangør)

                           

              Helseeffekt av fysisk aktivitet med aktivisering

Kl. 13.00 – 14.15          Introduksjon: Begrep, fysisk aktivitet, fysisk form og anbefalinger.
Sammenhengen fysisk aktivitet og helse.

Enkelte psykiske lidelser

Hjerte- og karsykdom

        PAUSE 10 minutter: frukt, kaffe etc

Kl. 14.25 – 15.30             Muskel- og skjeletthelse

Diabetes type 2

Enkelte kreftlidelser

PAUSE 30 minutter: mat

                                          Motivasjonsarbeid med praktiske øvelser

Kl. 16.05 – 16.55             Hvordan skape en god arbeidsrelasjon? Om helsepersonells egne holdninger til endringer

Kl. 17.00 – 17.55             Prinsipper for endring- /stadiemodellen, tiltak i ulike endringsfaser

Kl. 18.00 – 18.50             Verktøy som kan styrke motivasjon for endring

Kl. 19.00 – 19.10             Oppsummering, evaluering.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Norway EIM Representative | +47 958 40 449 | [email protected]
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.