EIM Webinar

Dato: 18.11 og 25.11 klokken 18:30-21:30, begge dager

Sted: Zoom

 Trykk her for påmelding

EIM Norge inviterer til kurs for leger og annet helsepersonell innenfor fysisk aktivitet som medisin.

Vi har laget et 6 timers kurs med læringsmål om at kursdeltakerne etter gjennomført kurs skal ha økt kompetanse med hensyn til fysisk aktivitet som medisin, og forstå prinsipper for endringsarbeid og kunne gjennomføre en samtale som motiverer for endring (for eksempel økt fysisk aktivitet).

Kursinnhold er delt i to 3 timers bolker:

1)  Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt: psykiske lidelser, kreft, muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer og diabetes (3 timer).

2)  Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring (3 timer). Med praktiske øvelser

Del 1 blir holdt av Stian Ellingsen Lobben, Fastlege

Del 2 blir holdt av Thomas Mildestvedt,  Førsteamanuensis på Universitetet i Bergen og fastlege.

Kurset er godkjent som et 6 kurstimer hos Den norske Legeforening innen spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, nevrologi, onkologi og psykiatri.

Arbeidet med å fremme fysisk aktivitet som medisin krever en tverrfaglig tilnærming, derfor ønsker EIM Norge at fysioterapeuter, frisklivsentraler og annet helsepersonell fra legekontorer deltar på kurset.

Det er ingen kursavgift.

Ta kontakt med vår koordinator Fredrik Kristiansen på fredrik.kristiansen@exerciseismedicine.no for mer informasjon.

Trykk her for påmelding

Under finner dere innhold for kurset

 EIM Kurs:

DEL 1: Helseeffekt av fysisk aktivitet

Introduksjon: Begrep, fysisk aktivitet, fysisk form og anbefalinger.

Sammenhengen fysisk aktivitet og helse.

Enkelte psykiske lidelser

Hjerte- og karsykdom

PAUSE 10 minutter

Muskel- og skjeletthelse

Diabetes type 2

Enkelte kreftlidelser

 

DEL 2: Motivasjonsarbeid med praktiske øvelser

  Hvordan skape en god arbeidsrelasjon? Om legers egne      holdninger til endringer

         Prinsipper for endring- /stadiemodellen, tiltak i ulike endringsfaser

        Verktøy som kan styrke motivasjon for endring

         Oppsummering, evaluering