Registrer deg for nyhetsbrev
|
|

PROSJEKTENE SOM SKAL BIDRA TIL EN BEDRE HELSEHVERDAG

Målet til Exercise is Medicine Norge er å fremme bruken av fysisk aktivitet som et behandlende og forebyggende tiltak i helsevesenet. For å oppnå dette målet utviklet EIM Norge fire prosjekter som skal bringe oss et skritt nærmere å oppnå dette.
I 2016 valgte Gjensidigestiftelsen å støtte vårt arbeid og våre prosjekter med økonomiske midler som muligjorde oppstart av alle fire prosjekter.
På disse sidene kan du lese om hensikten og målet med disse prosjektene og hvordan de skal bidra i fremtidens helsehverdag.

I korte trekk skal prosjekt 1 utvikle det faglige innholdet til kursene. Deltakerne på kurset vil lære om hvordan fysisk aktivitet fungerer som medisin for ulike livstilsykdommer

Prosjekt 2 skal utvikle et kurs i bruk av samtaleteknikk for å stimulere til atferdsendring hos pasientene

Det finnes inget felles mål på fysisk aktivitesnivå og fysisk form i helsevesenet per dags dato. Prosjekt 3 arbeider med å implementere nettopp dette.

Innholdet i prosjekt 1 og 2  skal settes sammen til et kurs, godkjent av Legeforeningen, som vi ønsker at flest mulig helsearbeidere deltar på. Prosjekt 4 skal lage et nasjonalt undervisningsnettverk med mål om at kunnskapen blir delt på en effektiv og god måte.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Norway EIM Representative | +47 958 40 449 | [email protected]
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.