Registrer deg for nyhetsbrev
|
|

UTVIKLING AV FELLES AKTIVITETS- OG FYSISK FORM SCORE TIL BRUK I NORSKE PASIENTJOURNALSYSTEMER

Prosjektets primærmålsetting er å utvikle en felles, standardisert måle- og registreringsmetode som via en omforent scoringsmodell som skal gi en tallmessig beregning av graden av fysisk aktivitet og fysisk form. Scoringsmodellen skal gjøres tilgjengelig for pasienter og helsepersonell via en nasjonal helseportal som kommuniserer med fleste mulig eksisterende pasientjournalsystemer.

Leder for prosjekt 3 er Stian Ellingsen Lobben. Stian er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han har forsket på helseeffektene av elsykling og er medforfatter av nasjonale retningnslinjer for diabetesbehandling. Han jobber med idrettsmedisinske problemstillinger ved Vikingklinikken og har høyt fokus på fysisk aktivitet og kosthold som behandling i egen praksis. Han er også leder for faggruppe for fysisk aktivitet og kosthold som medisin i Norsk forening for allmennmedisin. Stian har i samarbeid med styringsgruppen utviklet en tekst om bakgrunnen for prosjekt 3

 

Bakgrunn for prosjektet
Fysisk aktivitet (FA) har en betydelig helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt. FA er godt dokumentert som et selvstendig terapeutisk tiltak i behandling av sykdommer og plager.

Det norske helsevesenet har ikke en felles registreringsmetode eller et standardisert scoringsverktøy som kan gi informasjon om hvor fysisk aktiv en person eller pasientgruppe er. Det finnes heller ikke et felles instrument som kan måle endring av fysisk aktivitet eller fysisk form for å bedømme effekten av FA som et terapeutisk tiltak.

I de siste tiår er det utviklet en rekke måleinstrumenter og metoder for å registrere fysisk aktivitet og fysisk form. Biometriske sensorer av ulike typer og selvrapportering om blant annet type aktivitet, varighet, intensitet og hyppighet av fysisk aktivitet, er ofte brukt. Kalkulatorer for fysisk form beregner ofte en score basert på denne type aktivitetsinformasjon i kombinasjon med antropometriske og personlige data som alder, kjønn, høyde, vekt, livvidde m.m.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Norway EIM Representative | +47 958 40 449 | [email protected]
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.