Registrer deg for nyhetsbrev
|
|

KURSETABLERING

Målet er å etablere et nasjonalt undervisningsnettverk av leger, fysioterapeuter og andre helsearbeidere som har kunnskap og kompetanse innen feltet fysisk aktivitet og helse.

Leder for prosjekt 4 er Terje Halvorsen. I dette prosjektet samarbeider Terje med Inger Holm om å skape et undervisningsnettverk for leger, fysioterapeuter og annet helsepersonnel. Prosjekt 4 skal bruke innholdet i prosjekt 1-3.

Innhold i prosjekt 4
Nettverket planlegges bygget opp med utgangspunkt i NIMF og FIFA sine medlemmer. Kursdeltakerne deltar på et 6 timers kurs, og som bygger på materiell utarbeidet i delprosjekt 1-3. Kurset inkluderer opplæring i bruk av undervisningsmateriellet. Kursdeltakerne godkjennes som «Aktivitetsleger» / «Aktivitetsfysioterapeuter» / «Aktivitetsmotivatorer», og får med dette tilstrekkelig kompetanse til å undervise nye kursdeltakere. Undervisningsmateriellet skal de igjen bruke i sin undervisning, mens informasjonsmateriellet kan brukes i deres pasientbehandling.  Deltakerne i nettverket skal arrangere kurs og undervise helsepersonell i fysisk aktivitet nasjonalt og lokalt, etter modellen «teach the teacher».

De første kursene arrangeres i større byer av EIM Norge sine ressurspersoner, kursdeltakerne bør være representert fra ulike geografiske områder. Etter fullført kurs, underviser kursdeltakerne helsepersonell på sitt hjemsted/arbeidssted, men gjerne også bygge opp nettverk i nærliggende kommuner/hele fylket. Medarbeidere i de lokale frisklivssentralen inviteres til å delta på kurset. Dette vil bidra til økt samhandling mellom faggruppene.

Teach the teacher:

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Norway EIM Representative | +47 958 40 449 | [email protected]
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.