Registrer deg for nyhetsbrev
|
|

UTARBEIDING AV UNDERVISNINGS- OG INFORMASJONSMATERIALE

Undervisning og informasjonsmateriellet skal brukes til å øke kunnskapen om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse hos fastleger, når de er på kurs. Materiellet skal også brukes av helsepersonell i pasientkontakt.

Leder av prosjekt 1 er Sigmund Alfred Anderssen. Sigmund er professor og seksjonsleder ved seksjon for idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole. Han har i samarbeid med styringsgruppen utviklet en bakgrunn og plan for prosjekt 1:

 

Bakgrunn for prosjektet
Det er et behov for å øke kunnskapsnivået blant helsepersonell innen fysisk aktivitet og ulike helseutfall. Vi ønsker å få til dette gjennom flere tiltak, et av dem handler om å utvikle godt undervisnings- og informasjonsmateriell. Undervisningsmateriell skal utvikles for helsepersonell, først og fremst allmenn- og kommuneleger. Dette vil danne basis for å etablere et nasjonalt undervisningsnettverk av allmenn- og kommuneleger og deres kollegaer i den enkeltes praksis. Informasjonsmateriell skal også utvikles spesielt for legene og for pasientene. For legene vil dette omhandle nøkkelinformasjon om hvordan FA virker forebyggende/behandlende for den enkelte tilstand, hvilken dosering som er anbefalt, om det er en interaksjon mellom FA og medikamenter, og om mulige bivirkninger. For pasientene vil informasjonen forenkles og samtidig gi tips om ulike aktiviteter som skal til for å følge anbefalingen. Det foreligger allerede noe slik informasjonsmateriell, men det er klare forbedringspunkter i dette. Dessuten mangles undervisningsmateriell for en del tilstander – for eksempel FA og kreft -   helt. Vi ønsker å ta utgangspunkt i den nye utgaven av "Aktivitetshåndboken". Denne har vært gjenstand for en omfattende revisjon og vil foreligge på norsk i løpet av 2016.

Undervisningsmateriellet lages som power point presentasjoner med både bilder og utfyllende tekst til hvert bilde. Dessuten vil det legges inn ofte stilte spørsmål og svar i dette materiellet. Når det gjelder informasjonsmateriellet for lege og pasient lages dette tilgjengelig elektronisk og som papir/»plakat»/»flyers». I tillegg er det aktuelt å lage multiple choice test for å prøve kunnskapen hos fastleger.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Norway EIM Representative | +47 958 40 449 | [email protected]
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.