Registrer deg for nyhetsbrev
|
|
  • FYSISK AKTIVITET ER MEDISIN

  • LES HVORDAN EIM NORGE ØNSKER Å DANNE EN BEDRE HELSEHVERDAG

  • AKTIVITETSMEDISIN TIL DIN PASIENT!

  • LES OM EIMS VISJON - FOR ET BEDRE HELSETILBUD

  • EIM NORGE ØNSKER Å FÅ DITT AKTIVITETSNIVÅ SOM EN DEL AV DIN HELSEJOURNAL

Exercise is Medicine®: Et Globalt Helseiniativ

Exercise is Medicine er et globalt helseinitiativ forvaltet av American College of Sports Medicine (ACSM) som fokuserer på å oppfordre fastleger, fysioterapeuter og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten til å bruke fysisk aktivitet som en del av behandlingen og henvise pasienter til sertifiserte treningsinstruktører og program.

EIM arbeider i den tro om at fysisk aktivitet bør være en integrert del ved forebygging og behandlingen av sykdommer. Fysisk aktivitetsnivå bør derfor være på dagsordenen til alle i primærhelsetjenesten.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Norway EIM Representative | +47 958 40 449 | fredrik.kristiansen@exerciseismedicine.no
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.