Registrer deg for nyhetsbrev
|
|

HVA ER EXERCISE IS MEDICINE®

Et globalt helseinitiativ

Exercise is Medicine (EIM) ble I 2007 lansert  av the American Medical Assosciation (AMA) og the American College of Sports Medicine (ACSM). Målet var å gjøre kunnskapsbasert fysisk aktivitet til en del av det amerikanske helsesystemet, koordinert gjennom ACSM.

I 2009 utvidet ACSM arbeidet med EIM til resten av verden. Dette ble starten på et multinasjonalt samarbeid styrt fra EIM sitt globale hovedkvarter i Indianapolis. Per 2017 er det 7 regionale og 43 nasjonale EIM sentere over hele verden.

I 2010 ble EIM Norge dannet i samarbeid mellom Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF), ved Terje M Halvorsen, Ola Rønsen, Sverre Mæhlum, Helsedirektoratet (ved Bjørn Inge Larsen, Henriette Øien og Lene Thorsen), Faggruppen for Idrettsfysioterapi (ved Inger Holm), Universitetet i Oslo (ved Mona Kjeldsberg og Bård Natvig) og Norges idrettshøgskole (ved Sigmund Anderssen).

Visjonen til EIM Norge er:

Å få helsepersonell til å:

  • Kartlegge pasientens fysiske aktivitetsnivå ved alle konsultasjoner.
  • Bedømme om pasienten oppfyller de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet og stillesitting.
  • Veilede og stimulere pasienter til økt fysisk aktivitet og mindre stillesitting.
  • Ved behov henvise pasienten videre til individuelt tilpasset veiledning og oppfølging, for eksempel i kommunale frisklivssentraler.
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Norway EIM Representative | +47 958 40 449 | [email protected]
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.