OM EIM

Exercise is Medicine (EIM) ble I 2007 lansert  av the American Medical Assosciation (AMA) og the American College of Sports Medicine (ACSM). Målet var å gjøre kunnskapsbasert fysisk aktivitet til en del av det amerikanske helsesystemet, koordinert gjennom ACSM.

I 2009 utvidet ACSM arbeidet med EIM til resten av verden. Dette ble starten på et multinasjonalt samarbeid styrt fra EIM sitt globale hovedkvarter i Indianapolis. Per 2017 er det 7 regionale og 43 nasjonale EIM sentere over hele verden.

I 2010 ble EIM Norge dannet i samarbeid mellom Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF), ved Terje M Halvorsen, Ola Rønsen, Sverre Mæhlum, Helsedirektoratet (ved Bjørn Inge Larsen, Henriette Øien og Lene Thorsen), Faggruppen for Idrettsfysioterapi (ved Inger Holm), Universitetet i Oslo (ved Mona Kjeldsberg og Bård Natvig) og Norges idrettshøgskole (ved Sigmund Anderssen).

Visjonen til EIM Norge er:

Å få helsepersonell til å: