EIM Foredragsholdere

Her er en liste over våre foredragsholdere:

Thomas Mildestvedt er førsteamanuensis på Universitetet i Bergen og fastlege. Han er undervisningsleder ved faggruppe for allmennmedisin ved UiB. Han har jobbet med forskning på motivasjon for livsstilsendringer og undervist i fagfeltet i en årrekke. Han har ledet et forskningsprosjekt om effekten av el-sykling til jobb samt forsket på effekten av deltakelse i Frisklivssentraler.

Thomas har ansvar for motivasjonsundervisningen til EIM og brukes som underviser. I 2018 fikk Thomas utdelt prisen for årets underviser ved UiB for sine gode pedagogiske evner.
Han har i mange år jobbet frivillig som trener og idrettsleder innen fotball og basket i Bergen. Han er også kjent for stort fokus på trening som medisin i egen praksis.

Eivind Meland allmenlege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Han har forsket på forebygging av hjerte- og karsykdom i flere tiår.
Hovedfokus i forskningen i de siste 10-20 årene har vært på motivasjonens betydning for atferdsendring. Han har også deltatt aktivt som universitetslærer i utvikling av studentundervisning med kommunikasjon og motivasjon som fokus.

Terje M Halvorsen som også er leder for EIM har lang fartstid under de aktuelle temaene for EIM kurset og underviser i del 1.

 

Stian Ellingsen Lobben er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han har forsket på helseeffektene av elsykling og er medforfatter av nasjonale retnignslinjer for diabetesbehandling. Han jobber med idrettsmedisinske problemstillinger ved Vikingklinikken og har høyt fokus på fysisk aktivitet og kosthold som behandling i egen praksis. Han er også leder for faggruppe for fysisk aktivitet og kosthold som medisin i Norsk forening for allmennmedisin.

 

Elisabeth Edvardsen er fysiolog og forsker ved Lungemedisinsk avdeling Ullevål ved Oslo Universitetssykehus, samt foreleser på Norges idrettshøgskole innen fysiologi og trening og kreft.  Hun har en doktorgrad innen Kardiorespiratorisk form hos voksne og elder i Norge, og har bl. a. utviklet referanseverdier for kliniske arbeidsbelastningsundersøkelser. Hun har ledet forskningsprosjekt innen høyintensiv trening hos opererte lungekreftpasienter, samt hos pasienter gjennomgått lungetransplantasjon. Elisabeth har ansvar for Trening og kreft og brukes som underviser.

 

Eirik Klami Kristianslund er lege og forsker på Diakonhjemmet sykehus. Han har en doktorgrad i idrettsmedisin med et prosjekt som så på hvorfor elitehåndballspillere får fremre korsbåndskader. Nå jobber han hovedsakelig klinisk som lege i spesialisering i revmatologi, men forsker også på behandling av pasienter med inflammatoriske leddsykdommer. Eirik har ansvar for området "Bevegelsesapparatet" hos EIM og brukes også som foredragsholder.

 

Torgeir Gilje Lid er spesialist i allmennmedisin og var allmennlege/fastlege i over to tiår. Han har tatt en doktorgrad i allmennmedisin om alkohol og helse. Han jobber i dag med forskning, fagutvikling og undervisning innen rusfeltet, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Han er medforfatter av flere nasjonale retningslinjer på rusfeltet, og er leder av faggruppe for rus- og avhengighetsmedisin i Norsk forening for allmennmedisin.