EIM Organisasjon

Ledelse og styring

EIM Global Center er styrt av ledende forskere og klinikere i fagområdet fysisk aktivitet og ikke smittsombare sykdommer. Dette styret samarbeider med et EIM lederteam, som arbeider igjennom American College of Sports Medicine sitt hovedkvarter i Indianapolis, USA. Lederteamet er ansvarlig for driften av EIM Global Health Initiative.

EIM Norge er organisert på følgende måte:

Du kan lese mer om våre medlemmer her.