Registrer deg for nyhetsbrev
|
|

EIM

Bli kjent med styret i EIM Norge

EIM Norge ble dannet av følgende personer som også utgjør styret den dag idag

Terje Martin Halvorsen M.D. - leder 

Terje M Halvorsen er styreleder i EIM Norge.

Han var en av tre initiativtakere til opprettelsen av EIM i Norge da Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) ble en nettverkspartner til EIM i 2010. Han var da styreleder i NIMF. Terje er meget opptatt av temaet fysisk aktivitet og helse, og at mer helsepersonell tar i bruk fysisk aktivitet som forebygging og behandling innen helsevesenet.

Terje er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og autorisert som Idrettslege fra NIMF. Han har bl.a. arbeidet som sjeflege og administrerende direktør på Norsk idrettsmedisinsk institutt, og direktør for folkehelse i Stamina Group. Han har vært landslagslege i Håndballforbundet og Fotballforbundet.

Ola Rønsen Ph.D M.D. - nestleder

Ola Rønsen var en av tre iniativtaker til Exercise is Medicine Norge (2010) og har vært viktig spillebrikke for videre utvikling av foreningen.
Han er for tiden nestleder for foreningen og leder for prosjekt 3 som har mottat støtte for å utvikle en scoringsnøkkel for fysisk aktivitetsnivå i primærhelsetjenesten.

Ola har en MD grad fra Universitetet i Oslo Medisinsk skole og en doktorgrad fra samme univsersitet. Han har tidligere arbeidet fulltid på Olympiatoppen fra 1992-2013 og er autorisert Idrettslege fra NIMF.

Sigmund Alfred Andersen Ph.D - medlem

Sigmund var med i oppstarten av Exercise is Medicine Norge. Sigmund er professor i fysisk aktivitet og helse ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole. Han er også leder av seksjonen. Hans hovedområder innen forskning er kartlegging av fysisk form og fysisk aktivitet, og fysisk aktivitet/trening i relasjon til risikofaktorer for diabetes og hjerte- karsykdommer.

Sigmund har vært en av hovedforfatterne for de norske og nordiske anbefalingene for fysisk aktivitet. Anderssen har vært leder av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet. Han er også medforfatter for Nasjonal faglig retningslinje for diabetes.

Kirsti Krohn Garnæs P.T, Ph.D - medlem

Kirsti Krohn Garnæs kom inn i EIM Norge i høst og representerer Faggruppa for Idrettsfysioterapi og fysisk aktivitet (FIFA).

Kirsti er utdannet fysioterapeut, spesialist i idrettsfysioterapi, master i bevegelsesvitenskap, og har en doktorgrad i klinisk medisin ved NTNU. Hun har jobbet som klinisk fysioterapeut med hovedvekt på idrettsutøvere i mange år, men har nå mesteparten av sin stilling knyttet opp mot forskning på effekten av fysisk aktivitet, da spesielt på gravide kvinner og deres barn. Hun jobber nå ved Kvinneklinikken St. Olavs Hospital og ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Kirsti har siden 2001 jobbet som fysioterapeut for landslaget i skiskyting og vært tilknyttet helseteamet til Olympiatoppen Midt-Norge, med spesielt fokus på helse hos unge utøvere.

Mona Kjeldsberg M.D - medlem 

Mona har vært med siden oppstarten av Exercise is Medicine Norge. Hun har vært kursleder på emnekurs i EIM på primærmedisinsk uke i 2014 og 2016, og har holdt flere forelesninger for medisinstudentene ved Universitetet i Oslo. Hun har også bistått Aktivitetsalliansen i en serie paneldebatter for legestudenter ved universitetene i Norge i 2015. Mona er opptatt av at leger i større grad skal honoreres for å fremme fysisk aktivitet i konsultasjonene; som et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge sykdommer og helseplager.

Mona er lege, spesialist i allmennmedisin og autorisert idrettslege fra NIMF. Hun har jobbet som fastlege i Gjerdrum fra 2002 til 2015. Fra 2015 har hun jobbet som lege på Olympiatoppen i Oslo. Mona er tidligere orienteringsløper, men har i de senere årene gått over til ultraløping i skog og fjell

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Norway EIM Representative | +47 958 40 449 | [email protected]
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.