Registrer deg for nyhetsbrev
|
|

MØT STYRINGSGRUPPEN

Styringsgruppens medlemmer

Møt EIM Norge styringsgruppe:
Terje Martin Halvorsen

Ola Rønsen

Sigmund Alfred Andersen

Kirsti Krohn Garnæs

Mona Kjeldsberg

 

Christopher Storm Larsen - medlem

Christopher er medisinstudent på 4. året ved UiO, og er studentrepresentant i EIM. Han har en genuin interesse for fysisk aktivitet som forebygging og behandling i helsevesenet, og er i tillegg leder for Legestudentenes Idrettsklubb (LIK). 

Christopher har følgende å si vedrørende sin motivasjon for sitt arbeide med EIM: "Fysisk aktivitet har et enormt potensialet som verktøy i forebygging, men også behandling av en rekke lidelser. Dette er det alt for lite fokus på i utdaningen av morgendagens leger. Jeg håper vi med tiden kan få fakultetene til å se dette uforløste potensialet, og at vi med tiden vil se en satsning på fysisk aktivitet som medisin i utdanningen."

Fredrik Sørhaug Kristiansen Msc. - Koordinator

Fredrik er EIM Norge sin prosjektkoordinator. Han har utdannelsen sin fra Norges idrettshøgskole med en mastergrad innenfor idrettsmedisin, med spesielt fokus på behandling av psykiske lidelser med fysisk aktivitet.

Fredrik jobber med koordinering av prosjektene til EIM Norge, nettsiden og har et administrativt ansvar for kursene. 

Henriette Øien - medlem

Henriette Øien er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og er avdelingsdirektør i avdeling ernæring og forebygging i helsetjenesten, folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet. Her jobber hun bl.a med å understøtte helsetjenestens arbeid for å fremme god fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom, og for å fremme bruk av fysisk aktivitet og andre levevaner som del i behandling og rehabilitering av en rekke sykdommer og plager. Hun har gjennom mange år jobbet for at den kommunale helsetjenesten skal ha kvalitetssikret tilbud til personer som har behov for hjelp til endring av levevaner ved å etablere frisklivssentraler – en kommunal forebyggende helsetjeneste.

 

Inger Merete Skarpaas Msc. - medlem

Inger Merete er utdannet fysioterapeut med master i helsefremmende arbeid. Hun arbeider nå som seniorådgiver i Helsedirektoratet, Avdeling ernæring og forebygging i helsetjenesten, divisjon folkehelse.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Norway EIM Representative | +47 958 40 449 | [email protected]
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.