EIMs visjon

Visjonen til EIM er økt bruk av fysisk aktivitet (FA) i helsevesenet.
Dette skal oppnås ved at pasienter blir henvist til dokumenerte helsetiltak.
Vi ønsker økt samarbeid mellom leger, fysioterapeuter, sykepleiere og andre helsearbeidere i samfunnet.
Det skal bygges tillit for å bedre samarbeidet av tiltak der hovedmålet er å implementere intervensjoner som vil bremse, stoppe og reverse utviklingen av kroniske sykdommer i Norge.

Denne løsningen eksisterer per dags dato i blant annet USA og Canada. Du kan lese mer om hvordan de arbeider for dette igjennom: Population Health Management

EIM løsningen kan anvendes og implementeres ved å:

De tre områdene som er viktige for å nå EIM sin visjon og mål er:

  1. Helsesystemer og helsepersonell
  2. Frisklivsentraler, FA programmer og FA aktører
  3. Digital helseteknologi

1. Helsesystemer og helsepersonell 

Helsepersonell innebefatter ikke kun leger, men også sykepleiere, fysioterapeuter og andre helsearbeidere. Helsepersonell bør alltid samarbeide om forebygging og behandling av sykdommer og lidelser for alle pasienter.

2. Frisklivsentraler, FA programmer og FA aktører

Frisklivsentraler og andre aktører som for eksempel Aktiv på Dagtid er gode ressurser som kan fungere som en forlengelse av helsesystemet ved å tilby evidensbaserte FA program ledet av kvailifiserte instruktører. Her kan pasienter henvises av sin fastlege til å ta i bruk EIM løsningen.

3. Digital helseteknologi

I den digitale hverdag finne det mange applikasjoner og teknologiske løsninger som har et stort potensiale til å bidra til EIM sine mål. Smarttelefoner og aktivitetsarmbånd har teknologien til å måle hvor aktive vi er i løpet av en dag. Denne informasjonen kan være nyttig i et nasjonalt helseperspektiv. EIM Norge vil arbeide for å utvikle et system for å registrere fysisk aktivitetsnivå igjennom en digital løsning som kan brukes på alle legekontorer. Les mer om dette prosjektet her.

På samfunnsiden må de digitale løsningene være tilgjengelig for både pasienter og annet helsepersonell som ønsker å ta i bruk fysisk aktivitet som tiltalt for bedre helse. På den måten kan en måle effekten av et enkeltindivids tiltak og gi tilbakemelding på fremgang.
EIM Norge samarbeider med ledende eksperter i feltet for å utvikle en løsning som vil muliggjøre morgendagens digitale helse.

Hvis du ønsker videre informasjon om EIM Norge og hvordan du kan bidra til økt fysisk aktivitet i befolkningen, klikk på knappen under:

EIM Solution