Helsepersonell

Materiell

Her finner du en liste over materieller som kan hjelpe deg med å starte ditt arbeid med EIM.

Aktivitetshåndboken tar for seg hvordan fysisk aktivitet virker på helsen og gir konkrete råd og anbefalinger om forebygging og behandling av 33 sykdommer og tilstander. Boken er utviklet for leger og annet helsepersonell, men også andre interesserte - og pasientene deres vil kunne ha stor nytte av å slå opp i boken. Les mer og last den ned her + et veldig godt tipshefte for enkel bruk.

Motiverende intervju/samtale teknikk er anbefalt av bla. Helsedirektoratet. De har mange gode ressurser til å lære mer om dette her

Våre samarbeidspartnere har idag en stor mengde ressurser som kan være aktuelt for deg også. Per dags dato er disse på engelsk, men vi arbeider med å oversette  aktuelle dokumenter til norsk.

Provider Resources

Provider Tools

Other