Newsletter Sign Up
|
|

DOWODY SKUTECZNOŚCI EIM

Globalna nadzieja na zmianę: Exercise is Medicine®

Brak aktywności fizycznej jest jedną z głównych przyczyn śmierci na całym świecie. To również bardzo istotny czynnik ryzyka chorób przewlekłych, takich jak choroba wieńcowa, cukrzyca typu II czy niektórych nowotworów.

Brak aktywności fizycznej był dotychczas odpowiedzialny za 5 milionów zgonów (9% wszystkich przedwczesnych zgonów na świecie) rocznie, a prawie 1/3 światowej populacji można obecnie zaklasyfikować jako nieaktywną fizycznie.

Biorąc pod uwagę wysoką chorobowość, obciążenie zdrowotne i koszty społeczne, Światowe Zgromadzenie Zdrowia, oddział decyzyjny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), uznało walkę z brakiem aktywności fizycznej za jeden z priorytetów globalnych działań mających na celu kontrolowanie rosnącego obciążenia chorobami przewlekłymi.

Rozważając związek między aktywnością fizyczną a chorobami przewlekłymi należy wziąć pod uwagę trzy istotne kwestie:

  1. W jaki sposób można zaadaptować lub zmodyfikować sposoby oceny i porównywania poziomu aktywności fizycznej oraz dotyczące ich zalecenia, tak aby było możliwe wdrożenie ich na dużą skalę w systemach ochrony zdrowia?
  2. W jaki sposób programy poradnictwa i doradztwa w zakresie aktywności fizycznej mogą być skutecznie wdrażane jako element praktyk zdrowotnych?
  3. Jakie są potencjalne oszczędności wynikające z wdrożenia w placówkach zdrowotnych działań związanych z oceną poziomu aktywności fizycznej i doradztwa w tym zakresie?

Przedstawione tutaj "dowody" podzielono na trzy konkretne obszary dotyczące:

  1. Związku pomiędzy aktywnością fizyczną a prewencją i leczeniem chorób przewlekłych.
  2. Efektów wprowadzenia działań na rzecz aktywności fizycznej do systemu ochrony zdrowia.
  3. Efektywności kosztowej promowania aktywności fizycznej.
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.