Newsletter Sign Up
|
|

KOSZT - EFEKTYWNOSĆ

Brak aktywności fizycznej w dużej mierze przyczynia się do wzrostu kosztów opieki zdrowotnej. Jak możemy z tym walczyć?

Wspieranie podejmowania aktywności fizycznej zarówno w środowisku pracy, życia codziennego, jak i podczas świadczenia usług medycznych, stanowi kluczową kwestię związaną z kosztami leczenia i opieki zdrowotnej.
Biorąc pod uwagę ogromny wpływ aktywności fizycznej na zapobieganie chorobom i jej udział w procesie terapeutycznym, nie ma wątpliwości, że opieka nad pacjentem musi w coraz większym stopniu uwzględniać jej promowanie i informowanie o jej korzystnych skutkach zdrowotnych. Należy także uwzględnić obserwowany w ostatnim czasie spadek poziomu aktywności fizycznej w warunkach pracy, zróżnicowany pomiędzy różnymi typami zawodów, i dostosować do tego działania prozdrowotne.
Kluczowa dla rozwoju promocji i doradztwa związanego z aktywnością fizyczną jest świadomość możliwego ograniczania kosztów przez pracodawców i systemy opieki zdrowotnej. Efektywność kosztowa nie może jednak ograniczać się jedynie do obliczania zwrotów z inwestycji w koszty opieki zdrowotnej. Wartość aktywności fizycznej znacznie przewyższa korzyści wyrażane jedynie w jednostkach monetarnych. Należy pamiętać, że wzrost poziomu aktywności ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie fizyczne i psychiczne, jakość życia oraz inne wymiary zdrowia i dobrego samopoczucia, które często nie mogą zostać bezpośrednio oszacowane w taki sposób, jak czynniki nie związane ze zdrowiem.
Dowód stopniowego wpływu EIM na rozwój systemów opieki zdrowotnej może stanowić rosnąca wśród naszych partnerów z wielu sektorów świadomość bezpośrednich i pośrednich oszczędności wynikających z rozpoczęcia działań na rzecz aktywności fizycznej.
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.