Newsletter Sign Up
|
|

POCZĄTEK...

Pierwsze kroki w stronę zmiany

W 2007 r. Amerykański College Medycyny Sportowej (American College of Sports Medicine ACSM) przy współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Medycznym (American Medical Association AMA) podjęły na rzecz zdrowia inicjatywę Exercise is Medicine®(EIM). Jej pierwotnym celem było wykorzystanie udowodnionych naukowo korzyści płynących z aktywności fizycznej do wyznaczania standardów w systemie opieki zdrowotnej w USA.

 

W ciągu dwóch lat od utworzenia EIM przedstawiciele międzynarodowych organizacji zdrowia publicznego, medycznego i naukowego zaapelowali do ACSM o rozszerzenie początkowego zakresu działalności poza Stany Zjednoczone i rozpoczęcie wielonarodowej współpracy. W związku z potrzebą, aby EIM stało się globalnym przedsięwzięciem, została powołana centrala EIM Global w Indianapolis, IN.

 

Obecnie istnieje 7 ośrodków regionalnych i 43 ośrodków narodowych na całym świecie.

Wizją EIM jest, żeby pracownicy systemu ochrony zdrowia:

  • oceniali poziom aktywności fizycznej każdego pacjenta podczas każdej wizyty lekarskiej;
  • ustalali, czy pacjent spełnia krajowe i europejskie wytyczne dotyczące poziomu aktywności fizycznej;
  • zapewniali pacjentom poradnictwo wspierające dotychczasową aktywność i dążenie do spełniania ww. wytycznych oraz udzielali informacji dotyczących dalszej aktywności fizycznej lub wskazywali, gdzie można uzyskać taką poradę.

Rozwiązanie proponowane przez EIM ma polegać na praktycznej integracji działań na rzecz aktywności fizycznej z usługami świadczonymi przez system ochrony zdrowia i włączaniu pacjentów do programów zdrowotnych konstruowanych w oparciu o dowody naukowe potwierdzające ich skuteczność.

Wdrażanie idei EIM może być realizowane poprzez:

  • zamieszczanie w dokumentacji medycznej informacji o poziomie i rodzaju aktywności fizycznej podejmowanej przez pacjenta, a w przyszłości osadzanie w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR) informacji o aktywności życiowej w systemie PAVS (ang. Physical activity vital sign - PAVS)
  • opracowanie krajowej sieci programów zdrowotnych opartych na dowodach i angażujących zasoby lokalne
  • budowanie systemu wspomagania decyzji klinicznych, łączącego działania kliniczne i zasoby społeczności tak, aby pracownicy ochrony zdrowia mogli oferować doradztwo w zakresie aktywności fizycznej i kierować pacjentów do miejsc w ich środowisku lokalnym, gdzie będą mogli zrealizować swoją „receptę na ruch” pod opieką specjalistów.

W realizacji wizji EIM i procesie włączenia jej udowodnionych naukowo korzyści do systemów opieki zdrowotnej biorą udział trzy kluczowe grupy:

  • Świadczeniodawcy w systemie ochrony zdrowia
  • Profesjonaliści w zakresie aktywności fizycznej
  • Zasoby społeczności lokalnych (np. infrastruktura sprzyjająca aktywności fizycznej)

Poniższe sekcje EIM w działaniu opisują rolę każdej z tych trzech grup i wzajemne powiązania między nimi.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.