Newsletter Sign Up
|
|

POPRZEDNIE OSIĄGNIĘCIA

  • Organizacja pierwszej edycji "Spaceru po zdrowie: Zaproś swojego lekarza" we wrześniu 2016 r., w której wzięło udział ponad 500 uczestników.
  • Rozpowszechnianie informacji o EIM w polskich mediach (publikacja artykułów w czasopismach i gazetach, udzielanie wywiadów telewizyjnych i radiowych)
  • Zaoferowano 6 sesji programu "Zaskoczony z wiekiem", w które zaangażowało się 200 uczestników. Składniki programu obejmowały ścisłą współpracę lekarzy, trenerów fitness i dietetyków w opiece nad pacjentami z chorobami przewlekłymi, profesjonalną ocenę zdolności pacjentów do uczestniczenia w treningu na podstawie badań medycznych oraz projektowanie indywidualnych diet dostosowanych do potrzeby pacjentów
  • Organizacja obozów wakacyjnych "Eko-fitness", które koncentrują się na szkoleniach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. Składniki obozów wakacyjnych to cykl warsztatów prowadzonych przez lekarza omawiającego medyczne aspekty treningów i cykl warsztatów motywacyjnych prowadzonych przez psychologa - trenera.
  • Współpraca z organizacją pozarządową "Kwiat Kobiecości" zajmującą się profilaktyką nowotworów ginekologicznych. W jej ramach odbywają się profesjonalne konsultacje w zakresie treningu fizycznego przeznaczonego dla kobiet, które zostały zdiagnozowane lub już wyleczone z raka.
  • Współpraca z samorządem powiatu legionowskiego w oferowaniu programu "Zaskoczony wiekiem".
  • Współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Warszawską Akademią Wychowania Fizycznego przy przygotowywaniu profesjonalnych szkoleń dla lekarzy i trenerów fitness na temat aktywności fizycznej wśród pacjentów z chorobą przewlekłą cierpiących na choroby układu krążenia, raka, cukrzycę i wspólne zwyrodnieniowe zapalenie stawów.
  • Zaangażowanie przedstawicieli z Ministerstwa Zdrowia, Towarzystw Ubezpieczeń Społecznych i innych wiodących organizacji opieki zdrowotnej i rządowej w nasze inicjatywy.
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.