Newsletter Sign Up
|
|

ZNAJDŹ SWOJEGO SPECJALISTĘ EIM

Kluczowe zadanie: rozszerzenie opieki zdrowotnej

Aktywność fizyczna to istotna interwencja w stan zdrowotny. W związku z tym musi być ona monitorowana przez wykwalifikowanych specjalistów przeszkolonych w zakresie ciągłego odpowiadania na potrzeby pacjentów zmieniające się wraz ze stanem ich zdrowia. Odgrywają oni również istotną rolę w przekazywaniu informacji na temat korzyści płynących z bycia bardziej aktywnymi i angażowania pacjentów w odpowiednio do nich dobrane działania.

Jednak rozszerzenie roli specjalisty z dziedziny sportu o pracę z osobami z problemami zdrowotnymi wymaga zmiany podejścia.  Zgodnie z nim eksperci sportowi stają się istotnym wsparciem przedstawicieli opieki zdrowotnej i pracują ręka w rękę z zespołem opieki klinicznej. W tej roli specjaliści od aktywności fizycznej m.in. trenerzy fitness czy różnych dziedzin sportu pomagają tworzyć pomost między systemem opieki zdrowotnej a zasobami społeczności.

W ramach tej zmiany paradygmatu, eksperci z dziedziny sportu muszą nabyć nowe umiejętności, aby z powodzeniem włączyć się w prace zespołu opieki zdrowotnej. Osoby nadzorujące ćwiczenia fizyczne potrzebują dodatkowego przeszkolenia, aby zdobyć kwalifikacje w pracy z różnymi grupami pacjentów różniącymi się stanem zdrowia, poziomem ryzyka i motywacją do podjęcia i utrzymania aktywności.

W ramach tego procesu konieczne jest posiadanie umiejętności:

  • rozumienia i przyjmowania poleceń od przedstawicieli opieki zdrowotnej;
  • opracowywania i wdrażania programów aktywności fizycznej lub ćwiczeń dla osób z różnymi ostrymi i przewlekłymi chorobami;
  • wdrażania zmiany zachowań i strategii motywacyjnych, aby zwiększyć odsetek osób podejmujących aktywność fizyczną i utrzymujących ją na zaleconym poziomie;
  • skutecznego przekazywania informacji o zaangażowaniu pacjentów i ich postępach w programach aktywności fizycznej do zespołu opieki zdrowotnej.

W celu wsparcia tej transformacji, stworzono program uwierzytelniający EIM (Credential EIM) mający przygotować ekspertów w dziedzinie aktywności fizycznej, aby z powodzeniem mogli oni stanowić część zespołów opieki zdrowotnej, pracować w sieci programów i profesjonalistów EIM i oraz sprawnie komunikować się z pacjentami oraz przedstawicielami opieki zdrowotnej i przekazywać pomiędzy nimi informacje i zalecenia.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.