Newsletter Sign Up
|
|

CZYM JEST EXERCISE IS MEDICINE®?

Globalna Inicjatywa na rzecz Zdrowia

W 2007 r. Amerykański College Medycyny Sportowej (American College of Sports Medicine ACSM) przy współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Medycznym (American Medical Association AMA) podjęły na rzecz zdrowia inicjatywę Exercise is Medicine® (EIM). Jej pierwotnym celem było włączenie udowodnionych naukowo korzyści płynących z aktywności fizycznej do standardów wdrażanych w systemie opieki zdrowotnej w USA.
W ciągu dwóch lat od utworzenia EIM przedstawiciele międzynarodowych organizacji zdrowia publicznego, medycznego i naukowego zaapelowali do ACSM o rozszerzenie początkowego zakresu działalności poza Stany Zjednoczone i rozpoczęcie wielonarodowej współpracy. W związku z potrzebą, aby EIM stało się globalnym przedsięwzięciem, została powołana centrala EIM Global w Indianapolis, IN.

Obecnie istnieje 7 ośrodków regionalnych i 43 ośrodków narodowych na całym świecie.

Wizją EIM jest, żeby przedstawiciele systemu ochrony zdrowia:

  • oceniali poziom aktywności fizycznej każdego pacjenta podczas każdej wizyty lekarskiej;
  • ustalali, czy pacjent spełnia krajowe i europejskie wytyczne dotyczące poziomu aktywności fizycznej;
  • zapewniali pacjentom poradnictwo wspierające dotychczasową aktywność i dążenie do spełniania ww. wytycznych oraz udzielali informacji dotyczących dalszej aktywności fizycznej lub wskazywali, gdzie można uzyskać taką poradę.
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.