Newsletter Sign Up
|
|

RADA DORADCZA

Doradcy naukowi Exercise is Medicine® Polska

Gospodarz – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną z najstarszych uczelni medycznych w Polsce. Przez ponad 200 lat kształci w zakresie medycyny i farmacji na poziomie studiów magisterskich i podyplomowych. Pracownicy WUM są wybitnymi ekspertami zalicza­nymi do czołówki polskich naukowców. Wielu z nich to krajowi konsultanci w różnych obszarach medycyny. Są oni także cenieni za swój wkład w międzynarodowy dorobek naukowy.

 

Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

 

 • Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dziekan drugiej kadencji II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia z zakresu kardiologii

 

​Prof. nzw. dr hab. k. fiz. Ewa Kozdroń

 

 • Kierowniczka Zakładu Metodyki Rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Autorka interwencyjno-edukacyjnego Programu Rekreacji Ruchowej Osób Starszych (PRROS) oraz innych programów na rzecz osób 50+
 • Założycielka i prezes Stowarzyszenia Aktywności Sportowej „Bakcyl”; Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+); Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału Mazowieckiego
 • Członkini Warszawskiej Rady Seniorów

 

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

 

 • Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prodziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Były Szef Sekcji Kardiologii Sportowej PTK
 • Konsultant Kardiologiczny COMS
 • Członek Komisji Medycznej PKOl

 

Profesor dr hab. psychologii Aleksandra Łuszczyńska, wykłada w SWPS  Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wrocław, Polska.

Profesor nadzwyczajny w Centrum Badań nad Traumą, Zdrowiem i Zagrożeniami na Uniwersytecie w Kolorado w Kolorado Springs, CO, USA

Przewodnicząca Komitetu Honorowego Członkostwa Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowotnej

Była przewodnicząca Oddziału Psychologii Zdrowotnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Stosowanej

Członek Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Panelu Ewaluacyjnego European Research Council (Horizon 2020, European Research Committee-Starting Grant)

 

Bieżące funkcje: 

Redaktor naczelna "Applied Psychology: Health and Well-Being " (2016), 2017 IF = 2,9

Redaktor- Konsultant: "Frontiers in Psychology: Personality and Social Psychology”  (2016 r. - obecnie)

Członek rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism specjalistycznych: „Health Psychology Review” (2005 r. - obecnie), „Applied Psychology. An International Review”  (2006 r.- obecnie),  „British Journal of Health Psychology” (2006 - obecnie), „Psychology and Health”  (2006 r. - obecnie), „Behavioral Medicine” (2012), „Journal of Health Psychology” (2012 r. - obecnie), „European Journal of Psychotraumatology”  (2010 r.)

 

Finansowane projekty badawcze (od 2010 r.)

2018-2022 "Co-Create - Confronting obesity: Co-creating policy with youth": Polityka współtworzenia z młodzieżą", projekt "Horyzont 2020", konurs H2020-SFS-2017-2 Resilient and resource-efficient value chains; członek konsorcjum, lider polskiego zespołu.

2018-2020  "A Healthy Diet for a Healthy Life" Policy Evaluation Network (JPI HDHL PEN)", projekt Komisji Europejskiej w zakresie wspólnego planowania http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming_en.html); członek konsorcjum i kierownik polskiego zespołu.

2015-2019 "Physical activity and health-related quality of life: dyadic research in the context of forming individual, dyadic, and collaborative plans"; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce.

2013-2016 "A Healthy Diet for a Healthy Life" - centrum wiedzy na temat "DEterminants of DIet and Physical Activity" (JPI HDHL DEDIPAC)", projekt inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie wspólnego planowania http://ec.europa.eu/research/era/ joint-programming_en.html);

2012-2014 "Health behavior in the context of life cycle changes"; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Dotacje Mistrzowskie;

 

 

Prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

 

 • Pracownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM (profesor nadzwyczajny) oraz Centralnego Szpitala Klinicznego WUM (starszy asystent)
 • Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
 • Członek władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) poprzednich kadencji
 • Redaktor naczelny organu PTK – Kardiologii Polskiej (pismo indeksowane na liście filadelfijskiej)
 • Członek Grupy ds. Monitorowania w Narodowym Programie Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD (2006 – 2010)
 • Członek grupy roboczej ds. ostrej opieki kardiologicznej (WG27) oraz grupy ds. farmakologii i farmakoterapii układu sercowo-naczyniowego (WG03) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.