Newsletter Sign Up
|
|

IDEA EIM

Łącząc Społeczność i Wiedzę Medyczną

Exercise is Medicine Polska

 

Polski ośrodek EIM oficjalnie powstał 01 czerwca 2017 roku, kiedy podpisałyśmy umowę z EIM. Jesteśmy 45 ośrodkiem EIM na świecie.

 

Misja

Misją EIM Poland jest sprawienie, że aktywność fizyczna będzie w Polsce postrzegana jako najlepszy i najtańszy sposób zapobiegania chorobom przewlekłym. Sprawienie, aby zaplanowana aktywność fizyczna należała do standardu leczenia chorób przewlekłych.

 

Wizja

Wizją EIM Poland jest doprowadzenie to tego, aby każdy lekarz w Polce zalecał swoim pacjentom aktywność fizyczna w ramach leczenia, aby na każdej wizycie lekarskiej był oceniany poziom aktywności fizycznej pacjenta. Chcemy, aby ścisła współpraca pomiędzy lekarzami i specjalistami fitness i fizykoterapii stała się standardem opieki nad pacjentem chorym przewlekle. Pragniemy uświadomić polskiemu społeczeństwu, że zaplanowana aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem leczenia chorób przewlekłych.

 

Czego dokonaliśmy do tej pory

 1. Sześć lat edycji programu „Zaskoczeni Wiekiem”, w którym brało udział ok. 200 uczestników. Ścisła współpraca lekarza, trenera fitness i dietetyka w zakresie opieki nad osobami przewlekle chorymi z profesjonalną kwalifikacją do wysiłku na podstawie badania lekarskiego i badań dodatkowych, indywidualnie skomponowana dieta i zajęcia fitness 3 razy w tygodniu przez 7 tygodni.
 2. Wczasy „Ekofitness” - trening, zdrowie, motywacja. Wyjazdy organizowane od 3 lat skupiające się na zaplanowanym treningu dostosowanym do indywidualnych potrzeb. W trakcie wyjazdu są organizowane warsztaty medyczne omawiające zagadnienia medyczne prowadzone przez lekarza oraz warsztaty motywacyjne prowadzone przez psychologa, coucha.
 3. Artykuły w prasie medycznej oraz fitness promujące aktywność fizyczną osób z chorobami przewlekłymi.
 4. Inicjatywa „Spacer po Zdrowie – zaproś swojego lekarza” od 2016 roku, pierwotnie w Warszawie we wrześniu 2016 i maju 2017. 30 września 2017 Spacer po Zdrowie – zaproś swojego lekarza odbył się w 6 miastach Polski – Chrzanów, Oświęcim, Skierniewice, Żyrardów, Tarnobrzeg i Sandomierz. Projekt został zrealizowany i finansowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 w Ministerstwie Zdrowia. W 2018 roku „Spacer po Zdrowie-zaproś swojego lekarza” odbędzie się w 10 miastach Polski.
 5. Warsztaty Nordic Walking, które zawierały część teoretyczną z podstawowymi informacjami na temat historii Nordic Walking, podstawowe techniki ćwiczeń, oraz część praktyczną w terenie. Warsztaty odbyły się również w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 w 6 miastach Polski oraz w klubie Perła Wellness.

 

Polska jest najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. 45 proc. zgonów stanowią choroby układu krążenia, a 25 proc. nowotwory. Do ich powstawania przyczynia się siedzący tryb życia, który wg WHO jest 4 przyczyną zgonów na świecie, co stanowi 9 proc. tych zgonów. I choć społeczeństwo zdaje sobie z tego sprawę, to np. 36 proc. Amerykanów nie podejmuje żadnej aktywności

fizycznej. Według raportu GUS „Uczestnictwo Polaków w Sporcie i Rekreacji Ruchowej” 2012 jedynie 25% Polaków ćwiczy 1 raz w tygodniu, aż 20% nie ćwiczy ze względu na przeciwwskazania lekarskie.

Choć wydawać by się mogło, że tryb życia Polaków uległ poprawie (o 7 proc. spadła liczba osób palących papierosy, zwiększyła się o 14 proc. skuteczność leczenia nadciśnienie tętniczego), to niestety statystyki są nadal alarmujące.

Od kilku lat prowadzimy oprócz zwykłej działalności klubu również działalność edukacyjną i społecznościową. Promujemy zdrowy styl życia, a to wiąże się nie tylko z ćwiczeniami w naszym klubie, ale również zmianą nawyków, sposobu odżywiania, sposobu planowania swojego życia, dbania o swoje potrzeby. Dlatego bardzo ważne są działania społeczne, które obejmują człowieka holistycznie.

 

 

Idea EIM jest integracja działań na rzecz aktywności fizycznej z opieką zdrowotną i dostarczanie pacjentom rozwiązań o potwierdzonej skuteczności. Cele przyświecające EIM mogą zostać osiągnięte dzięki partnerstwu liderów ochrony zdrowia, ekspertów w zakresie aktywności fizycznej i członków społeczności lokalnych. Budowa "pomostu zaufania" ma służyć rozwojowi skoordynowanej opieki nad zagrożonymi grupami ludności i sprzyjać podejmowaniu interwencji spowalniających, zatrzymujących lub odwracających postęp chorób przewlekłych.

Przyjęcie strategii zarządzania zdrowiem populacji umożliwiło ustanowienie aktywności fizycznej jako standardu w opiece zdrowotnej. Konsolidacja systemów działających na rzecz zdrowia ułatwia wdrażanie rozwiązań takich jak EIM. Wszystkim tym działaniom przyświeca cel poprawy koordynacji opieki zdrowotnej pod kątem zwiększenia korzyści dla pacjentów, pracowników oraz w ramach inicjatyw na rzecz społeczności.
Ideę EIM można wdrażać poprzez:
 • ocenę poziomu aktywności fizycznej każdego pacjenta podczas każdej wizyty lekarskiej. Najbardziej skutecznym sposobem realizacji tego postulatu jest zawarcie w dokumentacji medycznej informacji o poziomie i rodzaju aktywności fizycznej w oparciu o system PAVS (Physical Activity Vital Sign);
 • przekazanie pacjentom „recepty na ruch” – zaleceń dotyczących optymalnego poziomu i rodzaju aktywności fizycznej, dostosowanego do ich stanu zdrowia i schorzeń, na które cierpią.
 • dostarczenie pacjentom informacji nt. lokalnych programów i działań na rzecz aktywności fizycznej realizowanych przez wykwalifikowanych specjalistów oraz miejsc, gdzie mogą realizować swoje zalecenia pod opieką ekspertów.

 

W realizacji postulatów EIM i włączeniu do systemu ochrony zdrowia naukowo potwierdzonych korzyści jakie z nich płyną kluczową rolę odgrywają trzy domeny:

 

 1. System ochrony zdrowia oraz świadczeniodawcy.
 2. Programy zdrowotne realizowane na poziomie lokalnym oraz instytucje i profesjonaliści działający w najbliższej społeczności.
 3. Technologia cyfrowa wykorzystywana w zakresie zdrowia.

 

1. System ochrony zdrowia oraz świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy, nie tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ale też pielęgniarki i inny personel medyczny oraz osoby zarządzające podmiotami opieki zdrowotnej, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, aby zapewnić optymalną opiekę podstawową i zapobieganie chorobom.

Zgodnie z ideą EIM, osoby świadczące usługi medyczne są pierwszym punktem kontaktu z pacjentem, co umożliwia im idealnie regularną ocenę i dostarczanie zaleceń dotyczących aktywności fizycznej. Dzięki temu mogą oni również kierować pacjentów do miejsc, w których mogą oni realizować swoje „recepty na ruch” pod okiem profesjonalistów lub wskazywać im programy zdrowotne, w których mogą wziąć udział.

2. Programy zdrowotne realizowane na poziomie lokalnym oraz profesjonaliści działający w społeczności.

Organizacje działające w najbliższej społeczności i zasoby, którymi dysponują mogą stanowić rozszerzenie zespołu opieki zdrowotnej. Mają one możliwość zapewnienia pacjentom realizacji „recepty na ruch” przy wsparciu wykwalifikowanych specjalistów i tym samym wspierania rozwoju idei EIM.

 

 1. „Miejsca EIM”to lokalizacje, które spełniają standardy bezpieczeństwa w zakresie opieki nad pacjentem, dbają o jego dobrostan, są dogodnie zlokalizowane i spełniają inne niezbędne kryteria prowadzenia programów w zakresie aktywności fizycznej. Każde „Miejsce EIM” jest regularnie sprawdzane pod kątem zachowywania standardów. Umożliwia to budowanie zaufania pomiędzy pacjentami a podmiotami z sektora opieki zdrowotnej i instytucjami wspierającymi je w realizacji idei EIM.​

 

3. Technologia cyfrowa wykorzystywana w zakresie zdrowia.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.