Newsletter Sign Up
|
|

PODEJŚCIE WIELOSEKTOROWE

Partnerstwo dla globalnej zmiany

Exercise in Medicine® Globalna Inicjatywa na rzecz Zdrowia to wielosektorowe podejście, dopasowane do potrzeb rzeczników tej idei, jej partnerów i innych osób wspierających EIM:

Rzecznicy EIM

 • Lekarze
 • Profesjonaliści w dziedzinie sportu i fitness
 • Członkowie społeczności lokalnych
 • Społeczności na kampusach uniwersyteckich
 • Studenci
 • Nauczyciele
 • Ty!

Partnerzy programu

 • Stowarzyszenia zajmujące się tematyką medyczną i zdrowotną
 • Stowarzyszenia zajmujące się tematyką wpływu aktywności fizycznej (fitness, sport) na zdrowie
 • Instytucje akademickie
 • Agencje rządowe (różnych szczebli – lokalne, regionalne i krajowe) i realizowane przez nie programy

Partnerzy branżowi

 • Korporacje i firmy

Wsparcie EIM może pochodzić również ze strony mediów oraz fundacji zajmujących się podobnymi zagadnieniami.

Partnerstwo EIM oznacza dołączenie do realizowania misji i aktywnego działania na rzecz skutecznego włączenia aktywności fizycznej do sfery zainteresowania przedstawicieli systemu ochrony zdrowia oraz społeczności lokalnej. Dołącz do nas, żeby zobaczyć, jak aktywność fizyczna staje się standardem w codziennym życiu!

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.