Newsletter Sign Up
|
|

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

Wsparcie globalnej zmiany

EIM prosi cię o zaangażowanie! Niezależnie od tego, czy jesteś lekarzem, przedstawicielem systemu ochrony zdrowia, profesjonalistą fitness, sportowcem, czy działasz na kampusie uniwersyteckim, mamy dla Ciebie wskazówki, które pomogą Ci realizować ideę EIM w Twoim otoczeniu.

Istnieją cztery sposoby zaangażowania:

Lekarze i świadczeniodawcy w systemie ochrony zdrowia

Jako lekarz lub inny świadczeniodawca w systemie ochrony zdrowia masz możliwość wpływania na pacjentów tak, aby byli oni bardziej aktywni fizycznie i w ten sposób walczyli z rozwojem chorób przewlekłych i niepełnosprawności. Zobowiązanie EIM (EIM Pledge) zostało stworzone, aby wspierać Cię w podejmowaniu określonych działań, aby pomóc Twoim pacjentom zbliżyć się do zdrowszego trybu życia.

Przedstawiciele systemu ochrony zdrowia i organizacji społecznych

Rozwiązaniewypracowane przez EIM (EIM Solution) jest stosowane przez podmioty z sektora ochrony zdrowia oraz organizacje działające w społeczności lokalnej. Wykorzystywanie wspólnej podstawy prowadzi do budowania "mostu zaufania" umożliwiającego współpracę w ramach skoordynowanej opieki nad zagrożonymi grupami społecznymi. Ma ona na celu podejmowanie interwencji, które spowalniają, zatrzymują i odwracają rozwój chorób przewlekłych.

Uniwersytety i kampusy uniwersyteckie

Exercise in Medicine® na Uniwersytecie (EIM on Campus) to program wzywający uniwersytety i uczelnie do angażowania się w promowanie aktywności fizycznej jako istotnej oznaki zdrowia.

Profesjonaliści sportowi

EIM zawiera teraz program uwierzytelniający (Credential), który zapewni osobom zawodowo zajmującym się aktywnością fizyczną możliwość ścisłej współpracy ze środowiskiem medycznym oraz zapewni dodatkowe korzyści dla certyfikowanego pracownika EIM.

Zmienia się świat opieki zdrowotnej i aktywności fizycznej. Jesteś z nami?

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.