Newsletter Sign Up
|
|

SIEĆ EIM

Rozpowszechnianie idei EIM na całym świecie

Globalna sieć EIM jest koordynowana przez Globalne Centrum EIM znajdujące się w USA. Identyfikuje ono kluczowych partnerów na całym świecie i zajmuje się tworzeniem Regionalnych i Krajowych Centrów EIM. Są one prowadzone przez instytucje partnerskie, którymi mogą zostać np. uniwersytety, stowarzyszenia zawodowe lub podmioty działające w systemie ochrony zdrowia. Od maja 2015 r. Globalne Centrum EIM ustanowiło Regionalne Centra EIM w:

  • Ameryce Łacińskiej
  • Europie
  • Afryce
  • Azji Południowo-Wschodniej
  • Australazji

Globalne Centrum EIM przyjęło wielosektorowe podejście do tworzenia Krajowych Centrów EIM. Każde takie centrum składa się z komitetu doradczego złożonego z lekarzy, przedstawicieli krajowych stowarzyszeń zajmujących się tematyką medyczną i zdrowotną, stowarzyszeń podejmujących działania na rzecz promowania fitnessu zdrowotnego, instytucji akademickich oraz, w miarę możliwości, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia lub Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Ścisła współpraca z mediami i partnerami branżowymi oraz wykorzystanie wiedzy fachowej, jaką członkowie komitetu doradczego zapewniają w kluczowych obszarach, jest również postrzegana jako niezwykle ważna i wysoce zachęcająca do zaangażowania się w działalność EIM.

Każde Regionalne Centrum EIM jest odpowiedzialne za zarządzanie i koordynację działań związanych z EIM w swoim regionie oraz za wspieranie rozwoju EIM w innych krajach w regionie. Takie podejście przyczyniło się do globalnego rozpowszechnienia inicjatywy EIM, dzięki czemu od maja 2015 roku EIM działa w 43 krajach na całym świecie.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.